Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. (ul. Serdeczna 40, 43 -100 Tychy) oraz Lear Corporation Engineering Poland Sp. z o.o. (ul. Cielmicka 6, 43-109 Tychy) - razem podmioty te będą zwane „Lear Polska”, informują, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

  • załatwienia sprawy związanej z Państwa zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,
  • przesyłania wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,
  • prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy, praktyki lub staże
  • analizy (na potrzeby wewnętrzne) obiegu informacji za pośrednictwem strony internetowej.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Lear Polska jest udzielona zgoda lub wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych.

Lear Polska gromadzi i przetwarza następujące dane na temat użytkowników niniejszego serwisu internetowego:

  • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu),
  • dane osobowe zawarte w życiorysie i innych dokumentach przesłanych przez Państwa, oraz
  • wszelkie dodatkowe dane i informacje jakie uznają Państwo za niezbędne, aby umożliwić nam podjęcie decyzji w sprawie Państwa internetowego podania o pracę (informacje udostępniane dobrowolnie).

Wszelkie dane otrzymane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Lear Polska lub podmiotów, których zaangażowanie jest niezbędne w celu realizacji celów wskazanych powyżej. Podanie przez użytkowników niniejszego serwisu danych osobowych jest dobrowolne. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami Lear Poland. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Lear Polska jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności oraz przekazanych nam danych osobowych. W związku z tym, przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, a w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych (w tym, które wykonuje się w systemach informatycznych).

Gwarantując realizację uprawnień wynikających z RODO, Lear Polska zapewnia kandydatom do pracy, a także jakimkolwiek innym osobom, które przekazują swoje dane osobowe na pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, ich sprostowania a także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Każdy użytkownik niniejszego serwisu internetowego ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w przypadku, gdy uzna, że sposób przetwarzania jego danych osobowych jest niezgodny z prawem. 

Dane, które kandydaci przekazują na potrzeby rekrutacji są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane kandydatów zostaną usunięte z naszej bazy po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego kontaktu między Lear Polska, a kandydatem lub od aktualizacji danych przez kandydata. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, chyba że właściwe przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przechowywania lub jest to konieczne dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań lub CV poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy).  Możecie Państwo zwrócić się do Lear Polska z żądaniem zmiany lub przejrzenia zgromadzonych danych (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z właścicielami strony (dane podane są w zakładce Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Lear Polska zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

 

przesuń do początku strony