Jarosław Trim

JarosławOddział w Jarosławiu jest zakładem produkcyjnym należącym do Dywizji Siedzeń Samochodowych. Specjalizuje się w produkcji poszyć siedzeń samochodowych, głównie skórzanych. Proces produkcyjny składa się przede wszystkim z krojenia tkaniny i skóry oraz szycia.

Podstawowe informacje:

  • Data uruchomienia: 2004
  • Pracownicy: 1600 osób
  • Produkty: produkcja poszyć siedzeń samochodowych
  • Procesy technologiczne: szycie oraz krojenie tkaniny i skóry

Maseczki ochronne

W kwietniu 2020 r. zakład Lear Corporation o/Jarosław został nominowany do szycia masek ochronnych dla oddziałów Lear w Europie. Pragniemy Państwa poinformować, że produkowane i dystrybuowane przez nas maski ochronne są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja zgodności UE 2020-04-20 258.55KB pobierz plik: Deklaracja zgodności UE
pdf EU Declaration of Conformity 2020-04-20 237.92KB pobierz plik: EU Declaration of Conformity
pdf EU DECLARATION OF CONFORMITY 2020-05-26 241.03KB pobierz plik: EU DECLARATION OF CONFORMITY
pdf Deklaracja zgodności UE 2020-05-26 250.47KB pobierz plik: Deklaracja zgodności UE
przesuń do początku strony