Różnorodność

RóżnorodnośćWyjątkowa pozycja Lear jako globalnego innowatora w dziedzinie siedzeń samochodowych i systemów dystrybucji energii elektrycznej obejmuje więcej niż produkty i procesy - wiemy, że ludzie napędzają nasz sukces i są najważniejszym zasobem w każdym naszym zakładzie.
Mówiąc wprost, cenimy różnorodność i ponieważ dzięki niej jesteśmy lepszą firmą i lepszymi ludźmi, którzy wspólnie tworzą silniejszy zespół. Kiedy każdy z nas wnosi swoje umiejętności i poglądy, wszyscy czerpiemy korzyści ze wspólnego wzrastania i lepszego zrozumienia naszego złożonego świata. Różnorodność w odniesieniu do naszych pracowników oznacza dla nas poszanowanie płci, rasy, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, kultury, narodowości, umiejętności, wieku, wykształcenia i ogólnych doświadczeń życiowych.
Kluczowym założeniem naszej wizji i fundamentem naszych wartości jest bycie pracodawcą z wyboru. Zgodnie z tym, staramy się rekrutować, zatrudniać i zatrzymywać najlepszych pracowników z każdego środowiska i społeczności na całym świecie. W Lear głęboko wierzymy, że uczciwość i szacunek powinny stanowi fundament wszystkich naszych działań, zarówno w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi jak i przedstawicielami lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.

Inicjatywa GROW

Inicjatywa Global Resources & Opportunities for WomenGlobal Resources & Opportunities for Women jest wyjątkową inicjatywą wspierającą rozwój kobiet w naszej organizacji. W ramach programu GROW dbamy o to, by kobiety zatrudnione w Lear miały możliwości w pełni rozwijać swój potencjał w zgodzie ze swoimi aspiracjami i kwalifikacjami. W naszych zakładach prowadzimy szereg inicjatyw i akcji skierowanych do kobiet, mających na celu rozwój ich kompetencji oraz kreowanie przyjaznego kobietom środowiska pracy .

 

przesuń do początku strony