Różnorodność

  • W Lear szanujemy różnorodność, bo dzięki niej mamy szansę uczyć się, rozwijać i stawać się coraz lepszymi.
  • W ramach promowania różnorodności w Lear powstała inicjatywa GROW, która jest w pełni dedykowana kobietom by podkreślić ich szczególną rolę w organizacji. W ramach tego projektu organizujemy różnego rodzaju działania rozwojowe dedykowane kobietom.
  • Nasz najmłodszy pracownik ma 18, a najstarszy 65 lat.
  • W Lear pracuje aż 107 osób ze stażem większym niż 20 lat.
  • Nasi pracownicy pochodzą z różnych rejonów Polski i świata, reprezentują różne narodowości, kultury, wyznania, przekonania i upodobania.

Różnorodność Lear

przesuń do początku strony