Mateusz Wota

Inżynier Procesu - JarosławMW

W Lear Corporation Poland  II Sp. z o.o. w Jarosławiu pracuję od 4 lat.
Do firmy trafiłem dzięki konkursowi organizowanemu wspólnie przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu i firmę Lear. Konkurs był skierowany do studentów informatyki i polegał na przygotowaniu konfiguracji oprogramowania do diagnostyki pracy sieci komputerowej. Wygrałem ten konkurs i otrzymałam nagrodę, którą był miesięczny staż w dziale  IT. Jako student miałem możliwość zdobycia pierwszego profesjonalnego doświadczenia w firmie produkcyjnej. To doświadczenie skłoniło mnie także do aplikowania na stanowisko technologa ds. baz danych. Po pomyślnie przebytej rekrutacji w 2013 roku rozpocząłem pracę w dziale inżynierii, w którym pracuję do dnia dzisiejszego. Zespół którego stałem się częścią od samego początku  zaoferował mi pomoc i wspierał w wykonywaniu przeze mnie nowych obowiązków. W 2016 roku awansowałem na stanowisko inżyniera procesu. Moja praca polega na planowaniu  procesów produkcyjnych, odpowiadam mi. in za optymalne ustawienie maszyn na liniach produkcyjnych. Do moich obowiązków należy także zajmowanie się procesami związanymi z szyciem airbag.

Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że możliwość odbycia stażu w Lear Jarosław umożliwiło mi zdobycie pierwszej profesjonalnej pracy, dało mi szanse na rozwój zawodowy i zdobywanie cennego doświadczenia w prężnie rozwijającej się firmie produkcyjnej należącej do branży samochodowej.

przesuń do początku strony