Tomasz Czarnecki

Moja przygoda w LEAR rozpoczęła się w listopadzie 2012 r., kiedy to udało mi się przejść do firmy jako stażysta.

Zostałem przydzielony do zakładu metalowego, do działu jakości. Na początku swojej przygody z firmą, moimi zadaniami była pomoc inżynierom jakości w różnego rodzaju dokumentacjach. Później stopniowo sam tworzyłem różne instrukcje, raporty, itp. Na kilka miesięcy do końca stażu, dostałem za zadanie zapoznanie się i uruchomienie nowego mikroskopu do analizy makrograficznej spoin.

Po zakończonym stażu została mi zaproponowana praca właśnie w dziale jakości, i dziś pracuję na tym mikroskopie, który wcześniej uruchomiałem. Mam nadzieję jak najdłużej kontynuować swoją przygodę w LEAR.

Powrót

Tomasz Czarnecki
Kontroler Jakości Wyrobu

Tychy Metals