Mateusz Wota

Moja przygoda z firmą Lear rozpoczęła się od stażu w dziale IT. Miałem możliwość odbycia tego stażu, dzięki organizowanemu przez firmę Lear we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu konkursowi „Wygraj staż”, którego byłem jednym z laureatów. To właśnie podczas tego stażu przez miesiąc poznawałem infrastrukturę sieciową oraz typowe problemy związane ze sprzętem komputerowym.

Zostałem przyjęty z ogromną otwartością przez mojego opiekuna – szefa działu IT, powierzał mi zadania, w trakcie realizacji których mogłem zderzyć swoją wiedzę ze studiów z rzeczywistymi wyzwaniami, jakie pojawiają się w tak dużym zakładzie produkcyjnym na co dzień. W związku z faktem, iż komputery są wykorzystywane także na stanowiskach produkcyjnych, np. są niezbędne do wykonania szwa airbag czy przy pakowaniu gotowych wyrobów do pudełek, często rozwiązywałem problemy z dziedziny IT na liniach produkcyjnych, co pozwoliło mi lepiej zapoznać się z różnymi aspektami procesu szycia.

Sukces podczas prowadzonej przez zakład Lear rekrutacji sprawił, że od czerwca 2013 objąłem stanowisko technologa produkcji. Nie ukrywam, że wcześniej zdobyte doświadczenie bardzo przydało mi się na stanowisku, które objąłem. Pozwoliło mi lepiej poznać specyfikę pracy w zakładzie oraz poznać schematy postępowania w trudnych sytuacjach, które są przydatne nie tylko w życiu zawodowym.

Bardzo doceniam możliwość pracy w międzynarodowej firmie oraz możliwość współpracy ze specjalistami z różnych działów, od których mogę się wiele uczyć i zdobywać doświadczenie tak cenne dla mnie jako młodego pracownika.

Obecnie do moich obowiązków należy planowanie optymalnego procesu szycia na linii oraz nadzór nad layoutem całego zakładu.

W firmie Lear cenię pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Praca w ambitnym, zmotywowanym zespole pozwala na szybki rozwój własnej kreatywności. Mam nadzieję, że kolejne wyzwania pozwolą mi na sprawne rozwiązywanie problemów i znajdywanie nowych sposobów na optymalizację procesów produkcji.

Powrót

 Mateusz Wota
Technolog

Jarosław