Marcin Błażków

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej specjalizacji Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.

Tą firmą z branży Automotive, zainteresowałem się widząc na targach pracy organizowanych przez Politechnikę Śląską stanowisko zachęcające do współpracy. Moja trwająca do dziś przygoda z Learem rozpoczęła się w 2011 roku od praktyk, do których przystąpiłem w październiku. Oczywiście w tzw. międzyczasie uczęszczałem na zajęcia oraz pisałem swoją pracę inżynierską.

Kiedy moja praktyka się kończyła dostałem propozycję kontynuacji współpracy, ale już jako stażysta. Było to dla mnie wyróżnieniem, ponieważ dzięki temu dostałem możliwość dalszego zdobywania wiedzy praktycznej, o którą dziś bardzo trudno. W lipcu 2012 roku zostałem po raz kolejny doceniony przez kierownictwo Lear - złożono mi propozycję stałej pracy, jako Inżynier Jakości w nowopowstałej fabryce stelaży siedzeń samochodowych w Legnickim Polu.

Oczywiście początki nie były łatwe… nowe miejsce, nowi ludzie, nowe środowisko, ale myślę, że udało mi się odnaleźć w nowych realiach.

Poznałem różne procesy technologiczne, metody pomiarowe procesu oraz sposobu jego korygowania, a także weryfikacji naszych produktów – pomiary CMM, makrografię i wiele innych. Dowiedziałem się na czym polega praca inżyniera w fabrykach automotive. Jednak najbardziej cenna, jak wspominałem wcześniej, jest możliwość konfrontacji mojej wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Najbardziej jestem zadowolony z możliwości ciągłego rozwoju oraz doskonalenia swoich umiejętności poprzez różnego rodzaju szkolenia tematyczne. Cieszę się też, że każdego dnia, również dzięki moim działaniom, firma spełnia swoją misję. Moim zdaniem Lear stwarza doskonałe warunki dla młodych, ambitnych ludzi poprzez organizowanie praktyk oraz staży. Tutaj rodzi się szansa porównania teorii z praktyką oraz praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, dlatego też polecam moim Kolegom i Koleżankom z uczelni składanie swoich podań do firm takich jak Lear.

Najbardziej cenna, jak wspominałem wcześniej, jest możliwość konfrontacji mojej wiedzy teoretycznej z praktyczną. 

PowrótMarcin Błażków


Inżynier Jakości

Legnica Metals