Strategia

Odpowiedzialność biznesu w Lear Corporation

Lear Corporation wspiera społeczność lokalną w miejscach, w których prowadzi swoją działalność. Koncentruje się na jej potrzebach szczególnie w takich obszarach jak edukacja, zdrowie czy sztuka. Dzięki hojności pracowników oraz zaangażowaniu firmy, Lear wspiera rzeczowo, finansowo i na zasadach wolontariatu pracowniczego wybrane przedsięwzięcia z nadzieją na poprawę warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń.

W Lear Corporation zdajemy sobie sprawę z tego, że jako przedsiębiorstwo mamy wpływ na otoczenie, w jakim funkcjonujemy. Dlatego też inwestujemy w innowacyjność naszych produktów i wykorzystywanych technologii. Stosujemy także działania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa oraz rozwój talentów i umiejętności pracowników.

Definiując strategię rozwoju naszego zaangażowania, bierzemy pod uwagę lokalne potrzeby oraz kierunki, które odzwierciedlają specyfikę naszej działalności i korespondują z wymaganiami naszego biznesu.

Strategia koncentruje się na czterech obszarach: