FAQ

Jak dobrej znajomości języka angielskiego oczekujecie od kandydatów, czy wymagane są dyplomy lub certyfikaty poświadczające poziom znajomości języka?

 • W przypadku większości kandydatów do pracy umysłowej oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Nie wymagamy dyplomów ani certyfikatów, znajomość języka angielskiego jest sprawdzana podczas procesu rekrutacyjnego.
  Pracownicy produkcyjni nie muszą znać języka angielskiego, aby pozytywnie przejść proces rekrutacji.

Jak często przyjmujecie nowe osoby/prowadzicie nabór do działów takich, jak Sprzedaż, Inżynieria czy Logistyka?

 • Rekrutacje do wszystkich działów naszej firmy nie mają charakteru ciągłego, natomiast nawet w sytuacji braku procesów naboru warto przesłać do nas aplikację, aby została ona uwzględniona w przyszłości. Zapraszamy również do przeglądania ofert pracy zamieszczanych na naszych stronach internetowych.
  W przypadku pracy produkcyjnej rekrutacja jest procesem ciągłym.

Na co należy zwrócić uwagę wypełniając formularz aplikacyjny?

 • Ważne jest, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w formularzu, które Ciebie dotyczą. Jeśli masz problem z wypełnieniem którejś rubryki, zapraszamy do kontaktu z nami (telefonicznego / e-mailowego), aby upewnić się, jakich informacji oczekujemy.

Czy są jakieś uczelnie, które zdecydowanie preferujecie w procesie rekrutacji?

 • Najważniejsze są dla nas kompetencje, zdolności, dotychczasowe osiągnięcia i osobowość kandydatów. Do ubiegania się o pracę u nas zapraszamy absolwentów ze wszystkich uczelni.

W jakim wymiarze etatu pracuje się w Lear Corporation Poland?

 • Wszyscy pracownicy Lear Corporation Poland są zatrudnieni na cały etat.

Czy podejmując pracę w Lear Corporation Poland jest się objętym okresem próbnym?

 • Tak, nowo zatrudniani pracownicy są objęci trzymiesięcznym okresem próbnym.

Jak wygląda system oceniania pracowników?

 • Wszyscy pracownicy umysłowi są objęci procesem Rocznych Ocen Pracowniczych, w ramach którego weryfikują, w jakim stopniu zrealizowali swoje cele i planują swój rozwój oraz cele na kolejny rok.
  Pracownicy produkcyjni są oceniani ze względu na realizację norm jakościowych, ilościowych, jak również stopień wielozadaniowości.

Czy oferujecie szkolenia dla pracowników?

 • Wszyscy pracownicy Lear Corporation Poland objęci są różnorodnymi działaniami szkoleniowymi – począwszy od szkoleń wstępnych, przez doskonalące kompetencje, aż po przygotowujące do objęcia innych stanowisk.

Czy w Lear Corporation Poland istnieją możliwości awansu?

 • Tak, wśród naszych pracowników znajduje się wiele przykładów na tę prawidłowość. Jeśli chcesz poznać ich sylwetki odwiedź zakładkę sylwetki pracowników.
   

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla kandydatów?

 • Nie, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dla kandydatów. Głównym kryterium naboru są dla nas kompetencje pracowników.

Czy to praca na akord?

 • Żadne ze stanowisk oferowanych przez Lear Corporation Poland nie jest związane z pracą na akord.

Czy podwyżkę po okresie próbnym otrzymuje się automatycznie?

 • Na stanowiskach produkcyjnych podwyżka jest oferowana wszystkim pracownikom przedłużającym umowę o pracę po okresie próbnym. W przypadku stanowisk umysłowych zmiana wynagrodzenia rozpatrywana jest indywidualnie.