Strona główna / Kariera / Dlaczego Lear

Dlaczego Lear

Chociaż posiadamy fabryki i maszyny, wiemy, że to nie sprzęt jest najważniejszy, lecz ludzie, którzy tworzą naszą organizację. Dzieje się tak, ponieważ cały czas pamiętamy, że to tak naprawdę oni wytwarzają produkty zaspakajające potrzeby naszych klientów.

Dlaczego więc warto pracować w Lear Corporation?

PRACA WŚRÓD SPECJALISTÓW NAJWYŻSZEJ KLASY

  • Podczas procesów rekrutacyjno-selekcyjnych jesteśmy nastawieni na poszukiwanie osób o jak najwyższym potencjale i jak najlepiej rozwiniętych kompetencjach, które są cenione w Lear Corporation. Wszystkim osobom dołączającym do naszego zespołu zapewniamy szkolenia pozwalające aktualizować i doskonalić umiejętności, co gwarantuje wszystkim z pracowników pracę w motywującym środowisku, transfer wiedzy i uczenie się od siebie nawzajem.

MOŻLIWOŚĆ AWANSU I ROZWOJU ZAWODOWEGO

  • Liczne przykłady pracowników Lear Corporation, którzy rozpoczynali pracę w firmie od szeregowych stanowisk, a aktualnie realizują specjalistyczne lub wręcz kierownicze zadania udowadniają, że ścieżka awansu zawodowego dla odpowiednio zmotywowanych osób o odpowiednich predyspozycjach jest u nas jak najbardziej możliwa. Na bieżąco pomagamy pracownikom w tym procesie, kładąc duży nacisk na tworzenie im możliwości podnoszenia kompetencji w ramach szkoleń, studiów czy coachingu.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA MATERIALNE

  • Poza wynagrodzeniami ustalonymi w umowach o pracę, pracownicy Lear Corporation mogą korzystać z dodatkowych świadczeń materialnych. Każdy zakład oferuje własny pakiet gratyfikacji takich, jak np. nagroda absencyjna, premia wakacyjna, premia świąteczna czy premia uznaniowa miesięczna, która w kilku jednostkach firmy jest obowiązująca dla pracowników produkcyjnych. 

UBEZPIECZENIE GRUPOWE

  • Pracownicy Lear Corporation mogą skorzystać ze specjalnej oferty ubezpieczenia grupowego, która opiera się na bardzo korzystnych warunkach.

OPIEKA MEDYCZNA

  • Lear Corporation oferuje swoim pracownikom wsparcie w ramach ochrony ich zdrowia. W związku z tym niektóre zakłady zapewniają im dostęp nie tylko do lekarza medycyny pracy, ale również do rodzinnego, zniżki na konsultacje lekarzy specjalistów, badania i zabiegi medyczne. Poza tym największe oddziały firmy posiadają ambulatorium w miejscu pracy i opiekę pielęgniarską na każdej zmianie. Ułatwiają pracownikom udział w akcjach profilaktycznych, dotyczących np. zakresu pneumologii, chorób piersi, osteoporozy czy ortopedii.

DOFINANSOWANE POSIŁKI

  • W zakładach Lear Corporation, które posiadają stołówki, zapewniamy dofinansowanie do ciepłych posiłków wszystkim zatrudnionym w firmie pracownikom.

PDCA

  • Lear Corporation jest zorientowany na ciągły rozwój organizacji, który poprawi pracownikom komfort pracy i wpłynie pozytywnie na efektywność ich działań. W związku z tym wprowadzono w firmie PDCA, a więc system propozycji ulepszeń. Daje on pracownikom możliwość wpływu na zmianę swojego bezpośredniego pracy na przykład poprzez zastosowanie lepszych rozwiązań ergonomicznych czy jakościowych. Uważamy bowiem, że każda osoba zatrudniona w Lear Corporation jest ekspertem w swojej dziedzinie i warto korzystać z indywidualnych spostrzeżeń oraz pomysłów.

IMPREZY DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

  • Aby ułatwić pracownikom Lear Corporation poznanie się ze strony innej niż zawodowa, każdego roku, kiedy możemy sobie na to pozwolić organizujemy piknik rodzinny, na którym doskonale bawią się zarówno dorośli, jak i dzieci. Cel ten realizujemy również poprzez rajdy w górach, gdzie wygrywając z własnymi słabościami, nabieramy energię na długie tygodnie, czy też podczas imprez mikołajkowych i świątecznych.

WSPARCIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW

  • W przypadkach wyjątkowych, które są związane z trudną sytuacją życiową pracowników Lear Corporation, firma udziela im wsparcia w postaci dodatkowych środków oraz – w miarę możliwości - wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów.